Příspěvky

Loni jsem přečetla 60 knih, které 3 na mne zapůsobily nejvíc?

Lingvisté hráli avantgardní neofolklor, copak to je za žánr?