Jumping Clay versus třeťáci

Přihodilo se mi něco skvělého: Díky spolupráci Jumping Clay a kreativního webu mini-kurzy.cz jsem mohla otestovat pro mne neznámou modelínu. Totiž, já. Testovali to moji třeťáci. Chcete vědět, jak to proběhlo a jak se dětem s hmotou pracovalo?

„Potřebuji dobrovolníky,“ oznámila jsem k dětem. Než jsem stačila říct, o co půjde, byly všechny ruce nahoře. Když se ukázalo, že půjde o výtvarku, pár rukou se rychle stáhlo, tvoření u nás nepatří mezi nejoblíbenější činnosti. Mnoho dětí má dokonce raději matematiku než výtvarnou výchovu. Přesto jsem měla dobrovolníků až až.
„Vyberu si podle toho, jak se budete chovat,“ uzavřela jsem problém.

Po obědě jsem vybrala tři „testovače“, dvě dívky a jednoho chlapce. Dostali ode mne za úkol vyrobit pejska přesně podle návodu, který byl součástí balení modelíny. Úkol jsem nijak nevysvětlovala. Nechala jsem děti, ať se s ním poperou samy. Konec konců na to byly tři bystré hlavy.

Práce s modelínou Jumping Clay pomáhá zlepšovat koncentraci, nicméně to funguje pouze u těch, kdo jsou alespoň trochu trpěliví. Jeden z vybraných žáků se brzy vzdal. Nejdřív postával a snažil se radit, poté se úplně vzdálil. Nahrazovali ho další a další dobrovolníci, málokdo z nich vydržel déle než původní chlapec. Děvčata byla naštěstí vytrvalá, a tak po cca 80 minutách a spoustě skeptických vět pejska dokončily. Myslím, že úspěšně.

Ptala jsem se všech, kdo se na výrobě podíleli, jak se pracovalo.
„Moc těžké,“ říkali někteří. „Ty barvy se nedaly míchat.“
„Dobře,“ pochvalovali si tvoření jiní.
„Oni nám to jenom kazili,“ stěžovaly si nejzdatnější slečny.
„Jaká je ta modelína?“ zajímala jsem se.
„Lepší než normální.“
„Je taková příjemná na ruce.“
„Nesmrdí. To já na modelíně nemám rád, když smrdí.“

Děti byly z tvoření celkově nadšené. Bylo jim líto, že jsem modelíny nepřinesla více. Spokojenost byla také na mé straně. Viděla jsem, že se děti dobře baví. Modelína je semkla, spolupracovali spolu i ti, kteří spolu za normálních okolností nic dělat nechtějí.


Z vyrobeného pejska je nyní náš třídní maskot. Sedí na parapetu a sleduje, jestli jsou všichni hodní a pěkně pracují. Jen škoda, že neštěká, když zpozoruje nějakou neplechu.

Komentáře